Polepšovna:

představuji vám soukromé nápravné a výchovné zařízení pro zletilé a nezletilé hochy.

Jsem její ředitelkou.Cílem tohoto ústavu je napravit a vychovat problémové mladé muže,pokud selhala klasická domácí výchova.Opírá se o dlouholeté zkušenosti našich předků, kteří uplatňovali heslo, že stromek nutno ohýbati, dokud jest mladým.

KAŽDÝ, KDO BUDE UMÍSTĚN DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ, OBDRŽÍ PŘED NÁSTUPEM PŘIJÍMACÍ FORMULÁŘ, KTERÝ VYPLNÍ A ODEVZDÁ pí.ředitelce osobně.

V našem ústavu se naučí poslouchat každý- toť současné heslo.

Chovanci ústavu jsou vedeni k disciplíně, pořádku, slušnosti, dobrým mravům a úctě.

O umístění hochů v našem zařízení rozhoduje systém, který sleduje mužskou populaci v zemi a upozorňuje na jejich poklesky vůči společnosti i jedincům.Pánové se však mohou rovněž sami přihlásit či mohou býti přihlášeni rodiči, popř.zákonným zástupcem.Pobyt zde je obtížný, ale odměnou je slušně vychovaný hoch, který opouští brány našeho zařízení.

 

DENNÍ REŽIM:

7.00 - budíček.

- odchod do koupelny,ranní hygiena.

- převléknutí do cvičebního úboru,odchod na rozcvičku.

- rozcvička v délce trvání 30 minut.

8.00 - snídaně v délce trvání 15 minut.

- nástup na cvičišti ke čtení denního rozkazu-přítomna paní ředitelka.Součástí nástupu je hodnocení uplynulého dne, bodování a vykonávání trestů.(viz vysvětlivky dole).

- rozchod do učeben a do zaměstnání ( pomocné práce v kuchyni, na zahradě a v dílnách).

12.00 - oběd v délce trvání 30 minut.

12.30-13.30 - polední klid.Chovanci jsou ve svých pokojích

13.30 - odpolední volno v délce trvání 3 hodin.

16.30 - studenti se připravují na vyučování druhého dne, ostatní se shromáždí ve společenské místnosti-četba knih, psaní dopisů...

18.00 - večeře v délce trvání 30 minut.

18.30 - rozchod na pokoje,vychovatelky hodnotí pořádek a bodují průběh dne.

19.30 - večerní hygiena.

20.30 - odchod na pokoje, příprava ke spánku.

22.00 -večerka.

 Bodování:

Body se pouze strhávají,za jakýkoliv prohřešek se odebírá od jednoho do deseti bodů.

Hodnotí se celkový postoj k zařízení, úklid pokoje, plnění úkolů, postoj k ostatním chovancům.....

Tresty:

podle počtu odebraných bodů krát deset je každý jednotlivec potrestán veřejným výpraskem na cvičišti za přítomnosti ostatních chovanců.Výprask je proveden na dřevěné lavici, rákoskou.Chovanec si svlékne tepláky a trenýrky a položí se břichem na lavici, kde přijme trest.Je zakázáno vzpírat se trestu,bránit exekuci či jí jinak znemožňovat.

Zhoršeným trestem je návštěva soukromého kabinetu paní ředitelky a následný pobyt na samotce.

1x za měsíc je možná návštěva rodinných příslušníků.

 

Zařízení je prozatímně v rekonstrukci.Děkuji z pochopení.